14. Dezembro 2019 - 10:45 até 16:30
Compartilhá-lo no:

Amser Stori gyda Siôn Corn | Storytime with Santa | Big Pit National Coal Museum & More | Sábado, 14. Dezembro 2019

Bydd croeso cynnes i'ch plant i fwthyn clyd Siôn Corn ar gyfer stori a adroddir gan Siôn Corn. Bydd pob plentyn yn derbyn anrheg a bydd cyfle i chi dynnu lluniau.

*Rhaid i bob plentyn sy’n cymryd rhan fod â thocyn. Oherwydd prinder lle dim ond un oedolyn gaiff fod efo pob plentyn. Does dim angen tocyn ar gyfer plant bach sydd ddim yn cymryd rhan, ond rhaid gadael pramiau y tu allan.. Nid oes angen tocyn ar oedolion sydd gyda phlentyn.
 AR GYFER OEDOLION YCHWANEGOL SYDD EISIAU MYNYCHU'R SESIWN, BYDD ANGEN PRYNU TOCYN OEDOLYN YCHWANEGOL.  Nifer cyfyngedig o docynnau ar gael.

Ni ellir ad-dalu tocynnau ac ni ellir eu cyfnewid am ddyddiad neu ddigwyddiad arall. Gwnewch yn siwr eich bod yn gwbl hapus â’ch dewisiadau cyn archebu.

-------------------------------------------------------------------

Your children will be warmly welcomed into Santa’s cosy cottage for a story told by Santa. Each child will receive a gift and there will be an opportunity for you to take photographs.

*A ticket is required for each participating child. Due to the limitations of space we are only able to allocate space for a maximum of one ***** to accompany each participating child. Non participating infants in arms do not require a ticket but all pushchairs must be left outside. Accompanying adults do not need to purchase a ticket for themselves.
FOR ANY ADDITIONAL ADULTS WISHING TO ATTEND THE SESSION, PLEASE PURCHASE THE ADDITIONAL ***** TICKET.   Limited tickets available. 

All tickets are non-refundable and cannot be exchanged for an alternative date or event. Please ensure that you are 100% happy with your choices before booking.